Divadelní představení v angličtině? Levou zadní

spsoaub Novinky

23. 1. 2019 se třídy SC1, VS1, SC2 a VS2 účastnily divadelního představení Last Wish v anglicko-českém zpracování. Celý příběh, inspirovaný příběhem Jana Wericha,  se i přes pesimisticky znějící název držel v rovině humoru. Studenti měli možnost navštívit atraktivní místa, zahráli si také na to, jak může být sláva nudná a nezáživná a bohatství otupující. Hlavním tématem byly  rodinné vztahy, které mají v životě skutečnou cenu. Studenti se na celé představení připravili v hodinách anglického jazyka prací na gramatických, lexikálních a poslechových materiálech.

B. Smetanová, učitelka ANJ