Obhajoby ročníkových prací žáků oboru mechanik elektrotechnik

spsoaub Novinky

Dnešní den se stal pro žáky 4. ročníku maturitního oboru mechanik elektrotechnik stěžejním milníkem k získání maturitního vysvědčení, které je cenným dokument stvrzujícím úspěšné ukončení čtyřletého středoškolského studia. K jeho získání však vede mnoho rozličných na sebe navazujících cest, které musí každý žák úspěšně absolvovat.

Prvními sesbíranými střípky byla pro naše maturanty dnešní obhajoba závěrečné práce před odbornou komisí složenou z řad našich pedagogů, před kterou museli prokázat své znalosti, ale také prezentační dovednosti.

Absolutním vyvrcholením několikaměsíční práce studentů a jejich konzultantů se stane veřejná výstava jejich výrobků, PRAMAKON.

Tímto jste všichni srdečně zváni!

Třídy ME4A a ME4B se na Vás těší již zítra, 22. 2. 2019, od 7 do 12 hod. v budově Inovačního a rozvojového centra (IRC).