Do kovárny za poznáním

admin Novinky

O výrobě zápustkových výkovků ví od této chvíle téměř všechno studenti druhého ročníku strojírenských oborů. V kovárně VIVA ve Zlíně se seznámili s celou technologií výroby i kompletním provozem podniku. Tento moderní podnik má zastoupeny všechny fáze výroby, od přípravy polotovarů, konstrukci odlitků a forem, přes poloautomatické i plně automatické kovací lisy, nástrojárnu, metrologii až po robotizovaná pracoviště a nedestruktivní zkušebnu hotových odlitků.

Studenti se v praxi seznámili s tím, jak důležité a potřebné je dokázat naprogramovat robota, CNC stroj, zkonstruovat odlitek s ohledem na technologii kování a taky, co všechno obnáší metrologie v praxi.

Děkujeme zaměstnancům kovárny VIVA, že se nám po celou dobu exkurze věnovali a velmi podrobně popsali všechny taje zápustkového kování.

Petra Janíčková a David Hrdina, učitelé odborných předmětů