Exkurze do Vítkovic – stezka odvahy

spsoaub Novinky

Stalo se již tradicí, že v měsíci červnu žáci prvních ročníků oboru strojírenství navštěvují Dolní oblast Vítkovic.  Programem této exkurze je prohlídka Malého světa techniky a Vysokopecní okruh s nástavbou.

V Malém světě techniky žáky uvítal samotný Jules Verne, následně všechny čekala spousta interaktivních vzdělávacích akcí spojených se strojírenstvím, například stroje na lidský pohon, parní stroje, rýsovací prkno, kladky a další mechanismy. Následovala expozice věnovaná těžbě uhlí, výrobě železa, oceli a jejich dalšímu zpracování. Všichni si nejvíc užili část prohlídky s dopravními stroji a simulátory. Závěrečnou částí světa techniky jsou prostory věnované vodě, světlu a zvuku.

Vysokopecní okruh s nástavbou byl opět nepřekonatelným adrenalinovým zážitkem. K sazebně všechny vyvezl prosklený výtah, který nahradil skipový vozík, jímž se plnila pec. Do dalších pater jsme museli už po svých. Odměnou byla nejenom dokonalá vyhlídka na celou Ostravu a Beskydy, ale i poutavý výklad našich průvodců a desítky pořízených fotografií. Cestou dolů jsme měli možnost prohlídky útrob vysoké pece, kde jsme konečně pochopili, jak velké množství železa se nepřetržitě vyrábělo. Pod pecí nás čekalo vyprávění o odpichu pece a strusky, vyzkoušeli jsme si používaná zařízení i oděvy hutních dělníků. Závěrečnou tečkou celodenního výletu byla návštěva „velína“ vysoké pece, tj. místa, ze kterého se řídila celá železárna.

Přiložené fotografie dokládají, že jsme si den ve Vítkovicích všichni užili.