Zavěrečné zkoušky jsou ve své poslední fázi

spsoaub Novinky