Exkurze studentů oboru Sociální činnost v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

spsoaub Novinky

V předvelikonočním období nás nepostihla žádná jarní únava, ale spousta energie do poznávání nových věcí. V úterý 12. dubna 2022 navštívili studenti tříd SC1A a SC3 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě. Právě toto zařízení je u našich studentů oboru Sociální činnost velmi oblíbeným pracovištěm odborných praxí a doslova se perou, kdo jej bude navštěvovat. Proto jsme sem zavítali společně s prváky a třeťáky. Jedny čeká praxe v příštím ročníku a další skupina ji již má za sebou – ideální kombinace vzájemného předávání informací mezi nováčky a zkušenými matadory.

Velké poděkování patří paní Roubalíkové, která se nám po celou dobu věnovala. Seznámila nás nejen s chodem zařízení, předpisy, standardy kvality sociálních služeb, jednání se zájemcem o službu, individuálním plánováním, ale především se svými praktickými poznatky, zkušenostmi a reálnými zážitky – pozitivními i těmi druhými, s nimiž se lidé pracující v sociální oblasti setkávají. Právě díky ní odcházeli naši studenti z exkurze velmi nadšení a motivovaní pro další studium i praxi.

L. Sekaninová