Návštěva Muzea romské kultury v Brně

spsoaub Novinky

Ve středu 13. dubna 2022 jsme se studenty tříd SC1B a SC2 zamířili za poznáním do Brna. Našim cílem bylo Muzeum romské kultury. I romská minorita má svou historii, kulturu, jazyk i pravidla pro soužití v rodině a celé společnosti, které jsou opředeny řadou předsudků a stereotypů. Společně s pracovníky muzea jsme poznali nejen výše uvedené, ale měli jsme dokonce možnost diskutovat se sociálním pracovníkem – Romem, který se ve své práci zaměřuje přímo na práci v terénu, podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. Takové nahlédnutí do reálné praxe skrze zkušenosti je vždy nejcennějším poznatkem, který je možné studentům zprostředkovat, a jejich postoj k dané problematice tak získává nový rozměr.

Celá exkurze byla velmi zajímavá a naši studenti ji hodnotili jen kladně. Nejvíce se studentům líbilo netradiční a interaktivní pojetí celé prezentace romské historie a poznávání skrze vlastní prožitky a úkoly.

L. Sekaninová