Hosté z Fullbrightovy komise

spsoaub Novinky

Ve středu jsme na škole přivítali hosty z Fullbrightovy komise, která je česko-americkou organizací, jejímž cílem je podpora vzájemného porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměnných pobytů studentů středních a vysokých škol. Vyslané zástupkyně komise, Andrea Semancová a Kristýna Džmuráňová, se mimo prohlídku školy podívaly do konverzačních hodin anglického jazyka, které vede rodilý americký mluvčí Mason Winkie. Ten již druhým měsícem pomáhá našim studentům ve zdokonalení angličtiny a bude tomu tak i po zbytek celého školního roku.

Součástí přivítání hostů bylo i posezení s ředitelem školy, při jehož příležitosti se rozvedla diskuse na téma česko-amerických vztahů, výměnných studijních pobytů a výhod výuky rodilých mluvčích na školách.

Hostům se na naší škole velmi líbilo a stejně tak vyjádřili svou spokojenost i k přístupu Masona v hodinách s našimi studenty.

Nám nezbývá než konstatovat, že se těšíme na další mezinárodní spolupráci, díky které mají naši studenti nejenom možnost odstraňovat veškeré jazykové bariéry, ale i dále rozvíjet své konverzační schopnosti.

AJé