„Cesty krve“

spsoaub Novinky

V aule Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně se konal 19.10.2017 již desátý ročník konference „Cesty krve“.

Třída SC2 se účastnila.

Studenti se měli možnost dozvědět mnoho informací od MUDr. Yvetty Stavařové, primářky transfuzního oddělení KNTB ve Zlíně, která ukázala problematiku dárcovství z pohledu praxe.

Přednáška MUDr. Jitky Norové přiblížila návštěvníkům potřebu krve z pohledu Zdravotnické záchranné služby.

Diskutovat mohli účastníci také se zástupcem PČR, kpt. Bc. Tomášem Horsákem, který se věnoval především problematice dopravních nehod a studenty seznámil se základy bezpečnosti na silnici.

Za HZS Zlínského kraje přispěl do diskuze por. Ing. Ivo Válka.

Pozvání přijala také Mgr. Anna Krátká, Ph.D. s Fakulty humanitních studií UTB Zlín a studentka Marie Zbranková.

Součástí konference bylo ocenění dárců krve Zlatým křížem 2. a 3. třídy za 80 a 120  bezpříspěvkových odběrů krve.

Závěrečného slova se ujala ředitelka ÚOS ČČK Zlín Mgr. Michaela Stýblová.