Informace pro žáky 1. ročníků

spsoaub Novinky

Adaptační kurz VÍTAČ

pro žáky oboru Sociální činnost a Mechanik elektrotechnik

Adaptační kurz VÍTAČ

pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost a Strojírenství

Adaptační kurz VÍTAČ

pro žáky všech učebních oborů

Učebnice a pomůcky pro jednotlivé obory: