Jak se nám dařilo ve školce

admin Novinky

V říjnu proběhla tradiční akce 72 hodin. Podívejte se, jak se nám to povedlo. Příští rok zase! Uvidíme, jaké bude nové téma. To letošní bylo „Opylovači“. Vše se tedy v hostitelské mateřské školce točilo okolo včeliček.
Za SC1 Leona Kadlčková