Na návštěvě ve slévárně

admin Novinky

Výroba odlitků je nedílnou součástí výuky žáků oboru strojírenství druhého ročníku. A protože je mnohem lepší celou technologii výroby názorně vidět než se jen učit v lavici, využili jsme vstřícnosti firmy Přesné odlitky Popovice a tuto firmu navštívili.

Po celou dobu se nám věnoval přímo majitel firmy pan Silvestr Dědek, který nás podrobně seznámil s historií firmy i průběhem výroby přesného odlitku formou vytavitelného modelu.

Prošli jsme výrobu voskových modelů, jejich lepení na stromeček, následovala výroba keramické formy, autokláv, ve kterém se z formy odstraní vosk, žíhání formy, tavení kovu, odlití a následné tuhnutí a čištění odlitků. Voskové modely připomínaly čokoládu, ale zakousnout se neodvážil nikdo.

Firma vyrábí odlitky ze všech možných kovů a slitin. Např. ocel se musí zahřát na více než 1600 °C, aby dobře zaplnila formu. Teď už všem odborným pojmům ze slévárenství rozumíme mnohem líp.

Velmi děkujeme za umožnění prohlídky.

třída S2

Fotografie: Ondřej Mezuliáník a Petra Janíčková