Jak začít svůj stužkovací den?

spsoaub Novinky

Žáci čtvrtého ročníku oboru strojírenství si v den svého „pasování“ do stavu maturantů moc nepospali. Od ranních hodin je čekala exkurze do České zbrojovky, ve které si pod vedením pana personalisty Lubomíra Hulína mohli poslechnout základní informace o vzniku firmy, jejím postupném vývoji, rozšiřování do dalších států, dále o profesích, které by mohli v této firmě vykonávat a v neposlední řadě si prohlédnout téměř celou továrnu. Prošli jsme všechny provozy zahrnující pracoviště CNC strojů, robotická pracoviště, nekonvenční obráběcí technologie, nástrojárnu, výrobu přesných odlitků a mnohé další. Jak se již stalo tradicí, obdrželi jsme pro školu další učební pomůcku. Tentokrát jsme převzali nástroj a výrobek z elektroerozivního obrábění.

Ráno před zahájením exkurze jsme měli navíc možnost pozorovat postup kácení douglasky tisolisté, která v předvánočním čase zdobí náměstí v Uherském Brodě.

České zbrojovce děkujeme za umožnění zajímavé exkurze.

Petra Janíčková