Knížky nás baví

spsoaub Novinky

Prvačky oboru Veřejnosprávní činnost se v rámci výuky českého jazyka a literatury vydaly do Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě.

Studentky, které dojíždí do školy z větších vzdáleností a bydlí na internátu, byly v prostorách této knihovny poprvé. Všechny se zájmem sledovaly výklad lektorky, která nás seznámila s historií budovy i činností a možnostmi knihovny. Pochvalu jistě zaslouží děvčata, jež se stala novými členářkami a mohou využívat veškerých služeb, které se v knihovně nabízejí.

„Knížky nás prostě baví,“ řekla Diana při odchodu s ujištěním, že se do knihovny určitě někdy vrátí.

Marie Mikulcová