Konverzační soutěž v ANJ

spsoaub Novinky

V pátek 15. března 2019 se Tomáš Trtek, student 2. ročníku oboru mechanik-elektrotechnik, zúčastnil krajského kola KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE, která se konala na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně.

Po úvodním zahájení a prezentaci se všech 31 účastníků ze středních odborných škol Zlínského kraje přesunulo do učebny 314, kde proběhlo první klání soutěže. Poslech a gramaticko-lexikální test dopadl velmi dobře. Jednotliví účastníci měli tak těsné výsledky, že překvapili jak pořadatele, tak hodnotitele. Po vyhlášení výsledků z prvního kola dále pak postupovaly jen dvě třetiny. Tomáš byl mezi nimi.

Spolu s dalšími postupujícími jej čekala konverzace s učiteli angličtiny na vylosované téma. V jednu hodinu odpoledne pak byli žáci seznámeni s tím, která šestice postupuje do finále. Tom se mezi ně bohužel neprobojoval, ale výsledky byly opět velmi těsné.

Děkujeme pořadatelům za příjemnou atmosféru a Tomáši Trtkovi blahopřejeme k úspěšné reprezentaci naší školy