Škola hrou

spsoaub Novinky

Studentky oboru Sociální činnost si umí poradit i s tak náročným úkolem, jakým je vytvoření vzdělávacího programu pro děti z mateřských škol. Základní myšlenkou celého hracího dopoledne je rozvíjení technických dovedností a získání vztahu k technice. Děti si mohou vyzkoušet celou řadu moderních technologií, díky nimž si rozvíjí technické myšlení.

Římský filozof Seneca řekl: „Tím, že učíme jiné, učíme sebe.“ V tomto případě to platí stoprocentně. Studentky si při této příležitosti vyzkouší v praxi dovednosti získané teoretickou výukou.

Od začátku školního roku nás navštívily děti z MŠ Obchodní – Uh. Brod, MŠ Svatopluka Čecha – Uh. Brod a MŠ Olšava – Uh. Brod. Podívejte se na malou připomínku tohoto zajímavého programu.

Celý program je realizován v rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, Aktivity pro děti v MŠ.

                                                                                                                                         Mgr. Hana Machalíková