Krajské kolo Ekonomické olympiády

spsoaub Novinky

Dne 7. 2. 2019 se ve Zlíně konalo krajské kolo Ekonomické olympiády, kterého se zúčastnilo téměř 100 studentů z 16 středních škol, především obchodních akademií, gymnázií, průmyslových, podnikatelských a dalších. V písemném testu se museli poprat se záludnými otázkami ze světa financí, daní, kurzů měn, makroekonomických ukazatelů apod.

O to cennější je, že náš student ze třídy S3B, Vojtěch Krakovič, skončil na krásném 7. místě.  Dalším studentem, který se prosadil vysoko ve startovním poli byl Vilém Mlýnek, taky z S3B.

Moc blahopřejeme a děkujeme i ostatním studentům za vzornou reprezentaci školy. Byli to Tomáš Hanák, Antonín Vávra, Daniel Karbus a Karolína Jahodová.