PRAMAKON 2019

spsoaub Novinky

Stejně jako v předchozích letech se i letos konala tradiční výstava závěrečných prací žáků čtvrtých ročníků oboru Mechanik elektronik, Pramakon. Tentokrát termín připadl na pátek 22. 2. 2019. Předchozí den žáci představovali své výrobky a obhajovali jejich řešení před odbornou porotou.

V pátek se pak žáci, kteří uspěli, pochlubili svou prací spolužákům z celé školy na již zmiňované výstavě.

Akce, kterou zprostředkovala také oku veřejnosti TV Slovácko, si zachovala tradičně vysokou úroveň. Mezi nejzdařilejší práce bych zařadil Elektronickou regulaci teploty kotle na tuhé palivo Filipa Ostravského a Časomíru pro požární sport Davida Vaňka. Jako absolutně nejlepší výrobky však byly vyhodnoceny práce IOT zařízení od Petra Jelínka, Žaluzie řízené Arduinem Ondřeje Zálešáka a Hra v herním enginu Unity Jakuba Švece.

Souběžně s obhajobami závěrečných prací a přehlídkou Pramakon probíhalo Školní kolo SOČ v rámci kategorií 10. Elektrotechnika a 18. ICT. Tři posledně jmenované práce pak byly doporučeny k postupu do okresního kola.

Ing. Josef Nevařil