Kyberpohádky?

LSekaninova Novinky

Obor Sociální činnost se zabývá prací s člověkem nebo pro člověka. A to všech věkových skupin.

Třída SC1 ve svých hodinách začala využívat metodickou podporu projektu Kyberpohádek. Jedná se o pohádky, metodické listy, kyberříkanky a přísloví.

Pokud bude využito nabízených materiálů a rozhodneme se projektovat tuto tématiku pro nejmenší, mohou se děti těšit na trochu jinou pohádku a hry zaměřené nejen na trávení volného času, ale i na vzdělání v této oblasti.

Základním cílem Kyberpohádek je poukázat prostřednictvím příběhů (pohádek), které dobře známe, na různá nebezpečí, která nás mohou v kybernetickém světě potkat, jak bychom se měli chovat a co se může stát, kdybychom se tak nechovali. Proto má Červená Karkulka kromě košíčku s dárky pro babičku i svůj nový mobilní telefon s připojením k internetu, kůzlátka mají zakódovaný zdánlivě bezpečný vstup do jejich domova a Šípková Růženka má na zámku mnoho moderních zařízení, která známe a používáme v našem běžném životě.

Za SC1 L. Kadlčková