Soutěž v kybernetické bezpečnosti

LSekaninova Novinky

Chceš si prověřit své znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti?

SC1 se při přípravě projektu kyberpohádek účastnila této (nelehké) soutěže. K soutěži vede cesta skrze tyto stránky www.kyberpohadky.cz a www.kybersoutez.cz. Pojďte do toho s námi!

Kdo se může přihlásit: soutěže se může zúčastnit každý student ve věku 9 – 24 let studující na základní, střední nebo vysoké škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy. Do 2. kola soutěže mohou být přizváni i studenti vysokých škol ve věku 20 – 24 let. Soutěžící budou hodnoceni ve třech samostatných kategorií: junioři, středoškoláci a vysokoškoláci.

Soutěž je rozdělena do tří kol:

  • První „OSVĚTOVÉ“ kolo proběhne elektronicky od 10. září do 22. října 2022.
  • Druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo proběhne elektronicky od 23. prosince 2022 do 29. ledna 2023.
  • Třetí „FINÁLOVÉ“ kolo se uskuteční 27. dubna 2023 v Mladé Boleslavi.

ŘÍJEN – EVROPSKÝ MĚSÍC KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI