„Leges humanae“ Zákony člověka 

admin Novinky

Leges humanae je spolek, který sdružuje mladé lidi s aktivním zájmem o problematiku lidských práv, svobod a dalších témat dnešní doby.

V prosinci je tímto spolkem vyhlášená soutěž. Třídy SC1, SC3A, SC3B a SC4 se v těchto dnech aktivně zapojují. V tématech ke zpracování je možnost se vyjádřit k otázkám například umělé inteligence ve vzdělávání, adopce, světové produkce masa a jiných témat dnešního světa.

Hodnocení zaslaných prací zohledňuje mimo jiné hlavně kvalitu argumentace soutěžícího a schopnost formovat vlastní názor. Student má možnost se zamyslet nad zvoleným tématem.

Toto vnímavé zamyšlení nad světem kolem sebe může být prvkem rozvoje myšlenky:

„Být spolutvůrcem třeba lepší, mírumilovné planety.“

Za třídy Leona Kadlčková