Meziškolní konference Rada mladších

LSekaninova Novinky

Dne 21. listopadu 2023 se pětice studentů třídy SC3B zúčastnila meziškolní konference s názvem Rada mladších, která se konala ve Zlíně. Jednalo se již o 10. ročník, na kterém studenti středních škol a učilišť z celého Zlínského kraje představili ve své desetiminutové prezentaci postoje k tématům jako LGBT a jinakost, kyberprostor a dezinformace, umělá inteligence či vlastní zkušenosti s duševní poruchou.

Vzhledem k tomu, že se akce konala ve všech krajích České republiky, nebylo dle slov organizátorů jednoduché do celorepublikového kola vybrat ty nejlepší prezentace. Studenti naší školy si vyzkoušeli tvorbu dotazníku, jeho zpracování i vyhodnocení. A to nebylo zdaleka všechno. Zpracovali výjimečnou prezentaci vztahující se k tématu duševní poruchy, avšak bohužel do celorepublikového kola nepostoupili. Přesto pro ně byla účast na této akci velkým přínosem, stejně jako pro ostatní soutěžící studenty a jejich učitelský doprovod.

Akce se kromě studentů zúčastnili i zástupci kraje a řada odborníků – školní psychologové, školní metodici prevence, učitelé a další pracovníci s mládeží.

P. Ryšková