Lukáš Lysáček převzal ocenění od hejtmana Zlínského kraje

spsoaub Novinky

Sedmnáct žáků základních, středních nebo základních uměleckých škol převzalo z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, radního pro školství Petra Navrátila a radního pro kulturu Ladislava Kryštofa ocenění za mimořádné úspěchy v různých oblastech činnosti, případně za jiný mimořádný čin.

„Je dobře, že všichni ti, kteří navrhovali jména žáků, si jsou vědomi výjimečnosti, píle a nadání, které je třeba vyzvednout a dát za příklad ostatním. Nadané žáky oceňujeme už patnáct let. Jsou to tedy už desítky, ne-li stovka oceněných, ve kterých je velký potenciál. Oceněným bych popřál, aby dosáhli těch cílů, které si vytýčili a hlavně aby opravdu byli tím dobrým příkladem pro ostatní. Dnes jsem nabitý a spokojený s tím, že to s tou naší mladou generací není tak špatné, jen je potřeba se dívat okolo a vidět,“ řekl na závět Petr Navrátil, radní pro školství a sport.

Oceňování žáků pořádá Zlínský kraj zpravidla v červnu, před letními prázdninami, a to již od roku 2002. Mezi letošními oceněnými jsou úspěšní účastníci celostátních nebo mezinárodních uměleckých, sportovních či odborně zaměřených soutěží. Ale vyznamenáni byli také dva chlapci, Pavel Frkal a Martin Rössner, kteří dokázali duchapřítomně poskytnout první pomoc, a zachránit tak život těžce zraněnému kamarádovi.

Text převzat z webových stránek Zlínského kraje. Čtěte více…

Na získání tohoto významného ocenění byl nominován i náš student maturitního oboru strojírenství Lukáš Lysáček. Své ocenění v podobě pamětní medaile, upomínkové listiny a tabletu si za doprovodu ředitele školy slavnostně převzal 14. června 2016 na půdě Zlínského kraje. Za jaké zásluhy se dostal na seznam mimořádných úspěchů a jiných mimořádných činů studentů Zlínského kraje, se dočtete níže.

Lukáš Lysáček
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Lukáš je studentem 3. ročníku oboru Strojírenství s vynikajícími studijními výsledky a mimořádným zájmem o studovaný obor. Snaží se aplikovat získané teoretické znalosti v praxi – má svoji dílnu, kde zprovozňuje a repasuje starší výrobní stroje, na kterých pak vznikají i složitější výrobky z oblasti strojařiny. Postupuje zcela samostatně od vytvoření projektové dokumentace až po výrobu finálního výrobku. Díky velkému přehledu, teoretickým a především praktickým znalostem a zájmu o studovaný obor zvítězil v listopadu 2015 ve II. ročníku Strojírenské olympiády ve Zlíně. V soutěži Středoškolské odborné činnosti zvítězil v krajském kole a postoupil do celostátního kola se svou prací „Špalíkovač – drtič větví za traktor“.

Text převzat z webových stránek Zlínského kraje

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-13673/img/307aefd9febab5318a1a6cba317b0c67.jpg