„Maraton amnesty“

LSekaninova Novinky

Amnesty vyhledává každý rok lidi a komunity z celého světa, kteří čelí bezpráví či porušování základních lidských práv a vybere jednotlivé případy, které mohou mít dopad i na další případy či region. Jejich příběhy rozšíří do celého světa.

Lidé na celé planetě každý rok posílají miliony psaných dopisů s výzvami k osvobození konkrétních lidí, kteří se stali obětmi bezpráví. V jeden čas a v počtu, který vlády a úřady příslušných zemí nemohou ignorovat.

Některé třídy (SC1, SC3B, SC4 a možná ještě další) části Obchodní akademie se aktivně zapojují. Za školu odešleme bezmála 100 dopisů.

Za třídy SC Leona Kadlčková