Maturanti, nepřehlédněte tyto informace…

spsoaub Novinky

V tomto školním roce se poprvé objevuje požadavek na konkrétní informace o vydání knihy u titulů zahraničních autorů.

Studenti, vždy pečlivě vybírejte zadané vydání, které je ve školním seznamu četby.  

Např.

W. Shakespeare: Hamlet (nakl. Omega, 2015)

E. M. Remarque: Na západní frontě klid (nakl. Ikar, 2011)

Bližší informace získáte u svých vyučujících českého jazyka a literatury.

Za předmětovou komisi ČJL: Monika Vlková