Můžeš strávit den na VŠ

spsoaub Novinky

Milí studenti,

máte příležitost absolvovat zdarma odbornou stáž na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Čtvrtý ročník stáží s názvem 24 hodin s FF UK proběhne v období od 15. října 2015 do 8. ledna 2016.

Studenti středních škol starší 15 let si mohou vybrat, na které z 21 zapojených kateder a ústavů FF UK si přejí absolvovat odbornou stáž.

Přihlášky do přijímacího řízení na stáž přijímáme do 7. září 2015.

Přihlašovací formulář je k dispozici zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/24-hodin-s-ff-uk/.

Informace o akci naleznete také na webových stránkách http://uchazec.ff.cuni.cz.