Stali jsme se oficiálně první Fakultní školou ve Zlínském kraji

spsoaub Novinky

Na půdě Fakulty managementu a ekonomiky se v úterý 9. června potkali zástupci vedení fakulty s ředitelem naší Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Rostislavem Šmídem. Účelem setkání bylo podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. V rámci prezentace společných aktivit může nyní naše škola užívat označení Fakultní škola Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

Na adresu přínosů vzniku Fakultních školy Drahomíra Pavelková uvedla: „Fakultní škola je výbornou šancí pro obě strany. Pro středoškoláky poznat zblízka život na vysoké škole již při studiu na střední škole. Studenti mají možnost návštěv a exkurzí u nás na fakultě, mohou se účastnit přednášek, konferencí a workshopů, které pořádáme, zapojit se do studentských projektů spolu s našimi studenty. Fakulta bude s fakultními školami spolupracovat také v oblasti praxe, výzkumu, výuky a poradenství.

Drahomíra Pavelková dodává: „FaME připravuje v rámci Fakultních škol i spolupráci  s talentovanými středoškoláky např. podporu středoškolské odborné činnosti, organizaci odborných soutěží a společné projekty. Středoškolští učitelé budou moci využít odborných konzultací, účastnit se odborných akcí fakulty nebo spolupracovat při tvorbě a úpravách vzdělávacích programů. Naši akademičtí pracovníci např. velmi vítají možnosti aktualizace svých znalostí a využití vybavení a zázemí z průmyslovky v Uherském Brodu v oblasti řízení kvality, metrologie a průmyslového inženýrství, kdy tato škola podpořena silným partnerem Slováckými strojírnami těmito možnostmi disponuje. Pro studenty těchto oborů naší fakulty se nabízí možnost absolvovat část praktické výuky právě v těchto vzdělávacích zařízeních. Propojení technického a ekonomického vzdělání je podnikatelskou praxí velmi žádané.“