Naše škola má dvě soutěžní práce v celostátní přehlídce SOČ

spsoaub Novinky

Na Gymnáziu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě se 20. dubna konala krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Tito žáci už museli svoji práci obhájit dva týdny před tím na Gymnáziu v Uherském Hradišti, kde se konalo okresní kolo této soutěže. Z naší školy úspěšně postoupili celkem tři žáci, kteří dokázali svojí prezentací přesvědčit porotu o tom, že právě jejich práce je v dané kategorii nejlepší.

V kategorii 12. – Učební pomůcky a didaktická technologie – vyhrál obě kola Petr Kalus, student třetího ročníku oboru Strojírenství, který uspěl s prací nazvanou Tvorba 3D modelů z učebnice technického kreslení. Petrova práce se setkala s velmi kladným ohlasem a z brodského gymnázia jsme obdrželi poptávku k vytištění těchto těles. Petr neusíná na vavřínech a pro celostátní přehlídku, která se bude konat v Olomouci v polovině června, připravuje zbrusu nové video animace pro pravoúhlé promítání.

V kategorii 10. – Elektrotechnika – zvítězil Jiří Machýček, letos maturující student oboru Mechanik elektrotechnik se svou prací Inteligentní řídicí systém vytápění v domě, která je nejenom prací teoretickou, ale její realizace je využívána v kotelně. Úspěch v této kategorii umocňuje také vynikající třetí místo Pavla Horkého, studenta oboru Mechanik elektrotechnik, se Zdrojem nepřetržitého napájení, využitelného v domácnosti, který byl se svou prací navržen do licitace
pro účast v celostátním kole.

O významu této soutěže svědčí i to, že se letos koná již její čtyřicátý ročník a že je dlouhodobě zařazena MŠMT do programu Excelence středních škol.

Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a v celostátním finále přejeme co nejlepší umístění.

Josef Nevařil a Petra Janíčková

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-23112/img/75a258ed3a2f017f30cb2488b9580324.jpg