Výborná zpráva, náš školní tým Formule 1 má nového partnera – ŠKODA AUTO a.s.!

spsoaub Novinky

Letošní třeťáci oboru Strojírenství nezahálí. Nejen že už na jaře vyhráli celostátní soutěž Autodesk Academia Design, vítězní byli i v krajském kole SOČ.  Stejní žáci jsou navíc součástí týmu Infinity, který v celostátní soutěži F1 ve školách bude v červnu naši školu reprezentovat na národním finále v Praze.

Kluci mají především díky svým schopnostem a soustavné práci velkou šanci na úspěch. Teď jim ke zdaru napomůže i velmi významná finanční podpora ze ŠKODA AUTO, kde se svým projektem uspěli v silné konkurenci žádostí, a dokonce obdrží celou požadovanou částku! Už v počátcích svého soutěžního snažení získali potřebné finance na výrobu formule od firmy KASKO, která je našim firemním partnerem a podporuje i ostatní naše soutěže. Tímto oběma firmám velmi děkujeme.

Tým naší školy se skládá z pěti studentů oboru Strojírenství. Každý člen má svoji profesi a své vlastní úkoly. Spoustu dalších činností však řeší kluci společně.

Martin Boháč, týmový konstruktér, má většinu své práce již splněnu. Tvořil návrhy formule, výkresovou dokumentaci, 3D modely všech částí a věnoval se návrhu kol, jejichž tvar zveřejní až po finále. Po testování na dráze případně upraví aerodynamiku těla formule.

Jaroslav Chmela, technolog týmu, zhotovil podle konstrukční dokumentace CNC programy na výrobu hlavních částí formule, následně si zajistí nástrojové vybavení a provede vyrobení 2 ks formulí na CNC obráběcích strojích.

Martin Juračka, grafik, odborník na „image“ týmu, má na starost všechna loga, projektovou dokumentaci, vzhled formule, potisk týmového oblečení, reklamních předmětů a návrh potisku soutěžního stánku.

Robin Jurásek, hlavní manažer, jedná s týmovými partnery, komunikuje jménem týmu, hlídá harmonogram práce všech členů týmu a taky rozhoduje o týmových financích. Především by měl mít na starost, aby bylo peněz dost 🙂

Petr Kalus, pomocný manažer, je fotograf týmu a psychická podpora. Mimo fotografování je zatím nejméně vytížený člen týmu, protože se musí pilně připravovat na celostátní přehlídku SOČ. Má však skvělé nápady a je týmu velmi nápomocný nejednou dobrou radou a postřehem.

Celý tým 9. května čeká zkušební start formule na soutěžní dráze, která je k dispozici na SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Držte palce, ať naše formulka jede jak „po másle“ a pilot má instinkt ostřelovače.

O každém dalším významném kroku budeme informovat na webu školy.

Petra Janíčková, pedagogická podpora školního týmu