Naši absolventi ve výuce

LSekaninova Novinky

Jáchym Zalubil je bývalým studentem oboru sociální činnost. Tento obor jej natolik zaujal, že i nadále pokračuje ve vysokoškolském studiu v oblastech:
– vychovatelství,
– předškolní pedagogika,
– zážitková a mimoškolní pedagogika.

Do hodiny nám přišel předat své zkušenosti z praxe. Zajímala nás především tématika sestavování příprav na hodinu a samozřejmě i výstup při práci se skupinou.

Přejeme, ať se mu i nadále daří!

Za SC1 L. Kadlčková