Naši studenti na Simulaci Evropského parlamentu v Brně

LSekaninova Novinky

Ve dnech 13. a 14. října 2022 jsme se se spolužákem Zdeňkem Horníčkem účastnili Simulace Evropského parlamentu na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně.

Oba jsme reprezentovali stranu Evropských konzervativců a reformistů (ECR), jejímž členem je z České republiky ODS. Zdeněk se nacházel ve Výboru pro zahraniční věci a já ve Výboru pro energetiku a průmysl.

Zahraniční výbor měl vypracovat zprávu ohledně porušování lidských práv. Byť ECR mělo v plánu dostat do zprávy vícero věcí (např. křížovou výpravu do Palestiny), jediné, co výbor projednal, byly otázky týkající se Ruské federace. Zde bylo ECR vždy přehlasováno levicovou koalicí.

Můj výbor měl řešit již vypracovanou zprávu od Evropské komise a případně ji upravit. Zde se mi jako jedinému zástupci strany podařilo prosadit seškrtání 60 bodů zprávy na 20. Zprávu se mi tedy podařilo velmi zjednodušit, navíc jsem byl úspěšný v prosazení podpory jádra, snížení daní korporacím, podpory diverzifikace zdrojů aj. Nejvíce jsem ale pyšný na projekt Beer stream 1. Jedná se o „pivovod“, jenž povede z Plzně přes Prahu, Krakov, Varšavu až do Královce (anektován na základě referenda 97,8 %). Dále budou postupně připojeny Becher stream a Sliv stream. Projekt dá lidem práci, podpoří ekonomiku a navíc bude poháněn z obnovitelných zdrojů energie.

Simulace trvala 2 dny. Jejím pořadatelem byl spolek Mladí demokraté, záštitu nad akcí zajišťoval hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich.

Jiří Richtr, VS3