Návštěva Baťovy vily ve Zlíně

spsoaub Novinky

Před 2 týdny jsme byli pozváni na exkurzi do Baťovy vily ve Zlíně. Když jsme přišli do hlavního sálu, oslovila nás místní atmosféra zachovalá nynější dobou.

Prezentace o Tomáši Baťovi byla pro všechny hodně zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o Baťově životě i kariéře. Pan ředitel Nadace Tomáše Bati se nás snažil zapojit k aktivitě kladením otázek, za které jsme při správné odpovědi dostali bonbon. Prezentace se pro nás, jako budoucí podnikatele, stala přínosná také z hlediska strategie v podnikání. Uvědomili jsme si, že k řízení tak velké firmy nestačí jen nadšení a zájem, ale je potřeba i předvídat, vycházet s lidmi, stále se vzdělávat, mít odpovědnost, odvahu ale hlavně vytrvat a nevzdávat se i když se zrovna nedaří a budoucnost nevypadá nejrůžověji.

Po prezentaci jsme dostali prostor prohlédnout si celou vilu. Zůstali jsme v údivu, jak je i přes Baťovo bohatství všechno opravdu skromné a jednoduché.

I když jsme tam strávili jen část dopoledne, myslím, že na Baťovi myšlenky si určitě ještě vzpomeneme.

                                                                                                    Elena a Martina P1