Návštěva pedagogů ze zahraničí

spsoaub Novinky

Minulý týden se stala naše škola mezinárodním centrem, ve kterém se setkali lidé z různých koutů světa. Projekt oboru školství Zlínského kraje, který se koná pod taktovkou mezinárodní organizace STEM (science, technology, engineering and mathematics) a je zaměřen na zkvalitnění výuky technických předmětů, zavedl vybrané zástupce pěti zemí i k nám.

Naši školu navštívili pedagogové z Turecka, Irska, Velké Británie, Nizozemí i Česka. Ti absolvovali šňůru workshopů v každé ze zapojených zemí, kde měli možnost hovořit se studenty i pedagogy, mohli pozorovat metody a způsoby výuky praktikované v jiných zemích a následně si odnést tyto podněty do své pedagogické praxe. Naše země společně s naší školou byla poslední v řadě těchto workshopů.

Dle našich postřehů a celkových dojmů musíme podotknout, že ze závěrečných diskuzí s účastníky projektu byl cítit velký respekt a obdiv k našemu způsobu vzdělávání i technickým podmínkám studia.

Celá idea projektu, která spočívala ve vzájemné spolupráci na zlepšování výuky a výměně zkušeností, se tak opět ukázala jako velmi plodná a obohacující pro všechny zúčastněné.

AJé & Viktor Machala