Navštívili jsme Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

LSekaninova Novinky

V rámci spolupráce s Fakultou managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nám, třídám VS2 a VS3, bylo umožněno navštívit den otevřených dveří. Jakožto fakultní škola jsme však měli nachystaný individuální program, kde se nás již od začátku ujal Ing. Filip Kučera, Ph.D.

Jako první nás čekala krátká ukázka oficiálních spotů FaME v jedné z nejmodernějších učeben celé fakulty, kde jsme se dozvěděli základní informace o každém z oborů a pro zpříjemnění atmosféry byl dokonce k dispozici popcorn. V 10 hodin následovala přednáška o studiu ve Wichterleho sále, kterou vedli pan proděkan doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D. a pan děkan prof. Ing. David Tuček, Ph.D. Této přednášky se účastnilo více než 250 potencionálních zájemců o studium. Během přednášky jsme byli konkrétněji seznámeni s jednotlivými bakalářskými i magisterskými studijními obory a také nám byly podány informace k přijímacímu řízení. Po skončení přednášky jsme se přesunuli do jedné z poslucháren, kde nám pan Ing. Kučera, Ph.D. vysvětlil problematiku behaviorální ekonomiky. Ihned poté následovaly informace a postřehy z pohledu studentky Kamily, která navštěvuje 3. ročník oboru Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji. Dále nás čekala krátká prezentace Eurocentra Zlín od pana Ing. Bc. Aleše Hanuše a paní Ing. Lívie Ranochy, kde nám vysvětlili, co vše Eurocentrum zajišťuje a kdy se na ně můžeme obrátit. Celou návštěvu jsme zakončili krátkým kvízem a 5 z nás čekala i drobná odměna ve formě dárkových předmětů.

Celou návštěvu jsme si moc užili a byli jsme vděční za příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím.

Denisa Horňáková, Iva Zelinková, Natálie Řešétková, VS2