Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

spsoaub Novinky

Třída  SC1 a SC2 navštívila další sociální službu „nízkoprah“ Šrumec.

NZDM Šrumec Uherský Brod se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Panského domu v půdní vestavbě. 

Posláním nízkoprahového zařízení Šrumec je poskytovat dětem a mládeži pomoc a zázemí a snažit se tak omezit negativní působení vlivu „ulice“ na jejich život.

Pracovníci nízkoprahového zařízení představují službu takto:

  • poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích spojených s dospíváním,
  • experimenty všeho druhu,
  • školní docházkou,
  • rodinným životem
  • a formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik. 

http://www.ssub.cz/nzdm-uhersky-brod

Za třídy Leona Kadlčková

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-27281/img/19cdccf0023cef1a144cabe0d1a02170.jpg