Obhajoby ročníkových prací na SPŠ

spsoaub Novinky

Pondělí 20. června byl den, ve kterém žáci třetího ročníku oboru strojírenství obhajovali své celoroční úsilí. Své spolužáky, učitele odborných předmětů, druháky strojaře a někteří i pana ředitele seznámili formou prezentací s odbornými pracemi z oblasti 3D modelování a 3D tisku strojních mechanismů, tvorbou učebních pomůcek, výrobou součástí na CNC strojích. Další práce byly zaměřeny na automatizaci, mechatroniku a opět se objevila i práce zahrnující vlastní téma žáka – výrobu nože. Věříme, že se žáci naučili nejenom dalším odborným vědomostem, ale že i samotná obhajoba práce pro ně bude přínosná v dalším studiu a kariéře.

Petra Janíčková