Obhajoby ročníkových prací na OA

spsoaub Novinky

První letní den patřil naší „veřejné správě“. Žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost obhajovali své ročníkové práce. A jak se jim vedlo? Znamenitě. Přestože nervozita byla u mnohých cítit již od samého počátku, všichni své práce úspěšně obhájili. Mluveným projevům doprovázeným zdařilými prezentacemi přihlíželi pak postupně žáci nižších ročníků, aby na vlastní oči viděli, co je v dalších letech čeká.  Zkušební komise se shodla na tom, že letos byla témata spadající do předmětů Veřejná správa, Veřejné finance, Ekonomika, Právo či Mediální komunikace velmi pestrá a rovněž kvalitně zpracovaná jak po obsahové, tak po formální stránce. Studentům třídy VS3 ještě jednou gratulujeme!

Za zkušební komisi Mgr. Soňa Obadalová