Obhajoby ročníkových prací třídy S3

spsoaub Novinky

Jarní měsíce s sebou nesou krušné chvíle nejenom pro žáky z řad maturantů, ale také pro žáky třetího ročníku maturitního oboru strojírenství. Důvodem je OBHAJOBA ROČNÍKOVÉ PRÁCE, která je první podstatnou zkouškou jejich strojařských znalostí, ale také prezentačních schopností a dalších dovedností.

Více než půlroční přípravy předcházely dnešní významné události, při které se 19 žáků představilo s vybranými tématy z oblasti metrologie, CNC programů pro frézování a soustružení, výkresové dokumentace a dalších strojírenských odvětví.

Jednotlivé prezentace hodnotila odborná porota sestavená z vedoucích ročníkových prací, kteří byli žákům po celou dobu tvorby jejich hybnou silou a trpělivými průvodci. Dalšími zasedajícími byli oponenti prací, kteří se snažili burcovat díla k dokonalosti. A v neposlední řadě nesmíme opomenout účast třídní učitelky jako podporovatelky jejich svěřenců v dobách nejtěžších:) Publikem se stali očekáváním rozechvělí spolužáci.

O tom, že zúročení několikaměsíčního snažení v deseti „světelných“ minutách není zcela jednoduché, se všichni přesvědčili. Současně však také okusili, jak povznášející může být pocit z dobře odvedené práce, protože tu žáci na letošní OBHAJOBĚ ROČNÍKOVÝCH PRACÍ odvedli.

„Mimořádný ročník, řada výborně sestavených prezentací, vysoká odborná úroveň, příkladný přístup…“ Taková superlativa padala z úst odborné komise.

Na oficiální výsledky si však naši nadějní strojaři ještě počkají.

AJé