Ocenění nejlepších studentů ředitelem školy

spsoaub Novinky

Výborné studijní výsledky, mimořádné sportovní výkony, úspěchy na nejrůznějších soutěžích, reprezentace školy či práce pro třídní kolektiv. To a mnohé další bylo důvodem včerejšího setkání ředitele školy s žáky nominovanými na toto tradiční ocenění.

V tomto roce bylo oceněno celkem 52 žáků. Svou trofej si převzali za doprovodu slov plných uznání a chvály přímo z rukou ředitele školy PaedDr. Rostislava Šmída a jeho zástupce Ing. Petra Maťka.

Níže se dočtete jména všech úspěšných žáků, včetně důvodů jejich ocenění.

Všem NEJLEPŠÍM ŽÁKŮM ŠKOLY pro rok 2018 ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

     SC1

Vendula Daňková a Markéta Štědronská – za vynikající prospěch

VS1

Eliška Kalužová – za vynikající studijní výsledky (nejlepší prospěch ve třídě) a za zodpovědný přístup ke studiu
Simona Brhlíková – vynikající studijní výsledky, zodpovědný přístupke studiu, šéfredaktorka ve školním časopise

S1A

Jakub Surý –  za výborný prospěch

Petr Ulčík –  za práci pro třídní kolektiv

S1B

Okénka Jan – za vyznamenání v 1. pololetí a za kvalitní a spolehlivou přípravu na výuku

Herdin Dimitrij – za vyznamenání v 1. Pololetí, za aktivitu ve výucea bohatý přehled o probíraných odborných problematikách

ME1A

Lukáš Zaduban – za výborný prospěch

ME1B

Pavel Hájek – za dobré studijní výsledky, práci pro kolektiv a ochotu pomáhat

KE1

Kožela Martin – za prospěch s vyznamenáním (1,5)

Černák Radim – za velmi dobrý prospěch (1,6)

K1

Nikola Konečná výborný studijní prospěch

KS1

Jiří Vašíček – prospěch s vyznamenáním (1,4)
Václav Husařík – prospěch s vyznamenáním (1,5)

P1

Bohdan Myhas – výborný prospěch (1,3)

S2A

Libor Kubiš – za výborný prospěch a vzorné plnění všech studijních povinností

S2B

Vojtěch Herman – za prospěch s vyznamenáním a práci pro třídní kolektiv (akademie, studentská rada)

Jiří Janeska – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích (florbal, futsal…)

SC2

Sabina Mičulková – za celkovou zodpovědnost a svědomitost při plnění svých povinností a hlavně za aktivní práci pro třídu i školu (nácvik vystoupení na ples i školní akademii) a další práci pro třídu
Michaela Hlavatá – za vynikající prospěch (1,2)

ME2

Jan Holba – za vynikající prospěch (1,07)

Dušan Kratochvíl – za vynikající prospěch (1,21)

OK2

Radek Kobzinek a Tomáš Hamšík – za vynikající prospěch

    KE2

Filip Polách za dobré studijní výsledky a příkladný přístup k práci v odborném výcviku

KS2

Marek Zemčík (strojní mechanik), kvůli jeho:

– pracovitosti,

– spolehlivosti,

– výbornému hodnocení na dílnách (od 1. ročníku po současnost si drží známku „výborně“),

– nekonfliktnosti (žádnému napomenutí za celou školní docházku)

P2

——–

OA3

Adriana Martinická – za výborný prospěch (1,0) a práci pro třídu
František Fojtík – za reprezentaci školy (Erasmus, ples)

SC3

Štěpánka Kohoutková – za nejlepší prospěch za celé studium a za opakovanou pomoc při prezentaci školy
Sára Drblíková – za pravidelnou účast ve sportovních soutěžích

S3

Petr Kalus – za vynikající prospěch (1,1)
Robin Jurásek – za prospěch s vyznamenáním a účast v projektech Formule 1 a preventivním programu – tzn. peer aktivity
Martin Botek – za prospěch s vyznamenáním a prezentaci školy na burzách středních škol

ME3A

Roman Popelka – za vynikající prospěch (1,00) a výrazné zlepšení prospěchu proti dřívějším ročníkům
Filip Bimka – za vítězství ve školním kole Olympiády v JA
Martin Zajíček – dlouhodobě velmi dobrý prospěch (1,29; vyznamenání)

ME3B

Adama Trtka – za prospěch s vyznamenáním (za výborné studijní výsledky)

KE3

Jan Výstup výborné studijní výsledky během tříletého studia, obětavou práci pro třídní kolektiv a neutuchající zájem o vzdělání

KS3

Tibor Pešek – z důvodu výborného prospěchu po celou dobu studia

OA4

Terezie Durďáková a Denisa Tymonová – za dlouhodobý výborný prospěch
Kateřina Hrabalová – za práci pro třídní kolektiv

SC4

Aneta Fialová – za vynikající prospěch a práci pro třídní kolektiv, za účast v krajském kole Olympiády v českém jazyce
Tereza Rachůnková – za práci pro třídní kolektiv a pomoc při propagaci školy během celého studia

S4

Josef Zaduban – za vynikající studijní výsledky v průběhu studia

Tomáš Kautský – za vynikající studijní výsledky v průběhu studia

ME4A

Lukáš Macháček a Pavel Horký – oba za velmi dobrý prospěch

ME4B

Vít Štědronský – za práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy na burzách škol
Michal Zemánek – za dobrý prospěch (1,4)
Jiří Machýček – za dobrý prospěch (1,4)

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-23042/img/64dc4a6380bc23cea99dadff858f0a7c.jpg