Ocenění NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ ŠKOLY

spsoaub Novinky

Výborný prospěch, vyznamenání, účast na nejrůznějších soutěžích, angažovanost při školních akcích, práce pro školu. Takové a další byly důvody, za které byli oceněni někteří žáci naší školy. Slavnostního vyznamenání se nemohl uchopit nikdo jiný než samotný ředitel školy, který se včera odpoledne setkal s nejlepšími studenty letošního školního roku u malého občerstvení.

Pro řadu studentů nebylo toto setkání žádnou novinkou. Své postavení mezi nejlepšími žáky si někteří drží i celé 4 roky, atak se drobné pozornosti, které si studenti na památku svých úspěchů odnášeli, staly pro mnohé jen další trofejí do sbírky na poličce;)

                                                                                                                                                           AJé

Tady se můžete podívat na jména těch, kteří se zasloužili o toto čestné vyznamenání:

OA1

Michaela Štecherová – prospěch s vyznamenáním, 1. místo v Přírodovědném klokanu

Zuzana Kročová – za velmi dobré studijní výsledky, 2. místo v Přírodovědném klokanu, reprezentace školy

SC1

Tereza Matochová – prospěla s vyznamenáním, 3. místo na Olympiádě z ČJL a v soutěži Přírodovědný klokan

S 1

Lukáš Lysáček – za velmi dobré studijní výsledky

ME 1A

Tomáš Janečka – za vynikající prospěch

K 1

Kristýna Jančářová – za výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv

KS 1

Robert Haloda – za velmi dobré studijní výsledky

Martin Doležal – za velmi dobré studijní výsledky

P1

Markéta Klemová – za velmi dobré studijní výsledky

OA2

Aneta Rusmanová – má vynikající prospěch, průměr 1,00, aktivně se zapojila do projektu Comenius

SC2

Lucie Maršálková – za velmi dobré studijní výsledky

S 2

Tereza Bobčíková – za prospěch s vyznamenáním a aktivní účast v projektu Comenius

ME 2A

David Stach, Petr Javořík – výrazně se zapojují nejen do třídních aktivit (akademie, studentská rada), ale i do akcí školy (časopis na webových stránkách i v tištěné podobě, prezentace na DOD)

ME2B

Lukáš Pinďák – vynikající výsledky ve vzdělávání
Adam Koudela – pomoc při aplikaci ipadů do výuky – SOČ

K 2

Vlastimil Juřík – vynikající studijní výsledky

KS 2

Michal Michalec – za výborné studijní výsledky (prospěch s vyznamenáním)

OA3

Kateřina Prajzová – vynikající výsledky ve vzdělávání, účast na SOČ

Anna Voglová – vynikající výsledky ve vzdělávání, účast na SOČ

SC3

Veronika Smolková – velmi dobrý prospěch

L 3

Martina Bruštíková – vynikající studijní výsledky a úspěšně se účastní různých vědomostních soutěží pořádaných školou
Ondřej Parýzek – vynikající studijní výsledky a úspěšně se účastní různých vědomostních soutěží pořádaných školou

S 3

Pavel Bublík – za velmi dobrý prospěch, průměr 1,5, nejlepší žák třídy

ME 3

Hefka Pavel -výborné studijní výsledky

Polehňa Dominik -výborné studijní výsledky

K 3

Elena Tomková – za dlouhodobé vynikající studijní výsledky

KS 3

Radek Maňásek – výborné studijní výsledky, oceněn cenou GŘ SUB za nejlepšího žáka tříletých učebních oborů v oblasti strojírenství

Václav Dleštík – reprezentace školy, 3. místo v celostátním finále soutěže odborných dovedností oboru Strojní mechanik

VS4

Karel Hladiš:
– úspěšná reprezentace v krajském kole soutěže v grafických disciplínách a reprezentace školy v dalších soutěžích a olympiádách, práce v projektu Commenius
– výborné studijní výsledky po dobu celého studia

Jitka Aradszká:
– práce v projektu Commenius, reperezentace školy v různých soutěžích a olympiádách, – prospěch 1,00 téměř po celou dobu studia

SP4

Frňková Vendula – za velmi dobré studijní výsledky

PL 4

Eva Adamcová za výborný prospěch po celé 4 roky studia

TL 4

Richard Hauerland – za výborný prospěch1,2
Tomáš Jankůj – za výborný prospěch1,2

S 4

Stanislav Ficenc – za vynikající prospěch během celého studia, vítězství na celostátní soutěži v programování CNC strojů

ME 4

Marek Šojdr – za vynikající prospěch během celého studia, reprezentace školy v SOČ

 

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-3014/img/8d1734459427716dbaedfcee7c07ec93.jpg