Odborník z praxe na Obchodní akademii

LSekaninova Novinky

V posledních dvou letech vstupují odborníci z praxe do naší výuky stále častěji a jejich know-how je využíváno zatím nepravidelně, ale pro přenos nových poznatků z terénu do prostředí výuky je naše škola výjimečná. Po covidové absenci nabývá tato aktivita větší pravidelnosti. Ne jinak tomu bylo i ve středu 23. 11. 2022, kdy žáci tříd VS3 + VS4 doslova nasávali informace a praktické zkušenosti ze soudní praxe od JUDr. Mgr. Michala Tománka, soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti. Právě odborná erudice, využití praktických zkušeností ze soudní praxe a také představení nejnovějších technologií, které v současné době využívá justice, je v odborném vzdělávání velkým přínosem. Pan soudce rovněž odpověděl na spoustu otázek žáků a dostali jsme rovněž pozvání zúčastnit se soudního jednání přímo u soudu v Uherském Hradišti.

Mgr. Jan Hozák