Po stopách Komenského se třídou ME1

spsoaub Novinky

Dne 9. května jsme se se třídou ME1 vydali po stopách Komenského… Cesta vedla do Nivnice, jednoho z domnělých rodišť tohoto učence. Naše průvodkyně, paní Ivana Hladišová, nás uvítala v Nadačním domě Dr. Kachníka, nadšeného ctitele Komenského a propagátora Nivnice jako jeho rodiště. Zde nás seznámila s historií obce, biografií ThDr. Josefa Kachníka a jeho vlasteneckou činností.

Odsud jsme zavítali do pamětní síně JAK, kde je umístěna celoroční expozice věnovaná životu a dílu Jana Ámose Komenského (původně se nacházela v Bartkově mlýně, jeho pravděpodobném rodišti). Od roku 2002 je pamětní síň přemístěna do vestibulu budovy II. stupně ZŠ, v bezprostřední blízkosti Bartkova mlýna.

Stopy Komenského nesmyl ani májový deštík, a tak jsme se druhého dne vydali do Muzea JAK v Uherském Brodě, které se zabývá studiem jeho života a díla, jakož i a historií a etnografií regionu Uherskobrodska.

Naše další kroky vedly do starodávných lavic, kde jsme se díky programu ORBIS PICTUS seznámili se stejnojmenným dílem ORBIS SENSUALIUM PICTUS.

Naše dvoudenní putování sice nekopírovalo všechny poutě Učitele národů, ale dovedlo nás k poznání, že není důležité, kde se člověk narodil, ale jaký odkaz po sobě zanechal.