POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA – OLIVER TWIST

spsoaub Novinky

Oliver Twist je román anglického spisovatele Charlese Dickense. Jde o příběh chlapce ze sirotčince, který projde londýnským podsvětím, aby se nakonec octl v hřejivé náruči pana Brownlowa. Román získal nesmírnou oblibu u publika. Jeho síla spočívá v bezprostřednosti dětských hrdinů, kterým je na jevišti dán značný prostor. Jistá naturální surovost je konfrontována s lidskostí a přízní osudu.

Pojeďte s námi do brněnského Kulturního centra Semilasso dne 13. října 2016 na poutavé představení v anglickém znění.