Polytechnická výuka pro děti z mateřských škol na SPŠ a OA Uherský Brod

spsoaub Novinky

Pro děti z mateřských škol jsou na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod pravidelně realizovány edukační programy, kde si zábavnou formou přizpůsobenou jejich věku vyzkouší a seznámí se s prací s roboty, procvičí si jemnou motoriku, kombinační myšlení, ale i fantazii, představivost a koordinaci pohybů.

Děti jsou rozděleny do skupin, které vedou proškolení lektoři a postupně s nimi procházejí připravená stanoviště. Na těchto stanovištích si děti mohou vyzkoušet práci s roboty BOTLEY a ZIGIBOT, ze stavebnice MEGAFORMS konstruují vozidlo, stroj, robota, za pomocí dětského nářadí DESIGN AND DRILL rozvíjejí svoji zručnost. Díky stavebnici TAJEMSTVÍ ELEKTRONIKY děti snadno pochopí princip elektrických obvodů, objeví práci motorů, přepínačů, zdrojů zvuku a světla, senzorů a integrovaných obvodů. S využitím převodové stavebnice GEORELLO mají za úkol pomocí perforovaných desek, ozubených kol a os sestavit jednoduchý mechanismus, který otáčením kličky uvedou do pohybu. Tato hra u dětí rozvíjí jemnou motoriku, tvořivost, fantazii, ale i kombinační myšlení. Pomocí stavebnice LEGO DUPLO se z dětí stávají stavitelé budov. Mají také možnost vyzkoušet si práci zoologa pomocí hry LET´S TACKLE MATH, v níž poznávají různé druhy hmyzu, obojživelníků a ostatních zvířat, které následně dělí do skupinek podle barvy, velikosti apod. Díky této hře děti rozpoznávají barvy, tvary a velikosti.

Na závěr, když absolvují všechna připravená stanoviště, dostanou v cíli sladkou odměnu.