Pomáhat je fajn!

spsoaub Novinky

Obor Sociální činnost je plný praktických zkušeností a nevšedních zážitků. Svědčí o tom hodiny a hodiny, které žáci stráví na praxi.

Již od druhého ročníku se naši budoucí profesionálové v oblasti sociálního práva a služeb vydávají jednou za dva týdny na místa, kde vlídného slova a podání pomocné ruky není nikdy dost.

Holky a kluci ze Sociální činnosti pravidelně rozdávají svůj úsměv v Uherském Brodě i v Uherském Hradišti, a to v zařízeních, jako jsou pečovatelské služby, denní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy pro matky s dětmi v tísni, domovy pro osoby se zdravotním postižením, mateřské školky nebo také dětské domovy.

Na to, aby se člověk mohl vypravit do reality všedního dne, je nejprve zapotřebí načerpat základních znalostí         a zkušeností. „Práce s lidmi a o lidech“, jak se tento obor prezentuje, není tak úplně jednoduchá. A právě k tomu slouží speciálně vybavená učebna Sociální činnosti, kterou mají žáci k dispozici již od prvního ročníku přímo v budově školy.

Pomáhat je vážně fajn! Nevěříte?

Tak se na to podívejte.

                                                                                                                                                                AJé