Potlesk pro studenty Univerzity třetího věku

admin Novinky

Promoce – pro mnohé záležitost spojená výhradně s mládím, pro jiné výzva a motivace v méně aktivní fázi života. V tom druhém případě nemluvíme o nikom jiném než o inspirativních seniorech, kteří se před dvěma lety rozhodli dát svému životu nový náboj a stali se studenty Univerzity třetího věku.

Dne 16. června 2023 oficiálně dosáhli svého cíle a z nadšených studentů máme úspěšné absolventy. Promoční ceremoniál se uskutečnil na Fakultě humanitních studií Univerzity T. Bati ve Zlíně. Dvaceti absolventům oboru Právo bylo společně s posluchači U3V ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže předáno osvědčení o absolvování kurzu. Slavnostního ceremoniálu ověnčeného chválou a obdivem se zúčastnili představitelé UTB – prorektorka doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., proděkan PhDr. Mgr. Petr Snopek, PhD., MBA, viceprezident asociace U3V v ČR prof. Ing. Roman Prokop, CSc., a v neposlední řadě prorektorka pro pedagogiku Mgr. Lenka Drábková, Ph.D. Za Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii UB, která je společně s UTB Zlín a městem Uherský Brod spoluzakladatelem U3V, přišli absolventy podpořit ředitel školy PaedDr. Rostislav Šmíd a spoluorganizátorka projektu Mgr. Kristýna Mikulčíková. Za celkový program pak můžeme poděkovat hlavní organizátorce U3V Ing. Jarmile Hřebíčkové.

Pro seniory, které studium Univerzity třetího věku zaujalo a rádi by se stali jeho součástí, je zde nová šance. Již nadcházející školní rok navazujeme na tento úspěšný projekt a znovu otevíráme dvouletý studijní program – obor Historie. Více informací naleznete na stránkách naší školy https://www.spsoa-ub.cz/verejnost-a-firmy/univerzita-tretiho-veku/.