POZOR! Důležitá informace pro uchazeče o studium

spsoaub Novinky, Úřední deska

Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro obory:

Strojírenství, Mechanik elektrotechnik, Podnikání a Sociální činnost.

V souladu s Opatřením obecné povahy, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: MSMT-43073/2020-3 rozhodl ředitel školy

pro následující obory Strojírenství, Mechanik elektrotechnik, Podnikání a Sociální činnost, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se nebude konat písemná jednotná přijímací zkouška.