PRAMAKON 2018

spsoaub Novinky

Stejně jako v předchozích letech i letos vytvářeli žáci čtvrtého ročníku oboru Mechanik elektrotechnik své závěrečné práce. Vyvrcholením jejich úsilí se pak stala veřejná výstava těchto výrobků – Pramakon.

Tomuto slavnostnímu dni však předcházely měsíce práce nejen studentů, ale i jejich konzultantů z řad odborných učitelů. Žáky zvolená témata měla být dokladem o jejich schopnostech a dovednostech nabytých po dobu studia. Konečné výsledky, kterých žáci dosáhli, hodnotila odborná komise. Ta měla mimo jiné za úkol vybrat a navrhnout tu nejlepší a nejzajímavější práci na cenu děkana Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Podobně jako v každém z uplynulých ročníků této tradiční výstavy bychom rádi i letos ocenili vysokou úroveň většiny prací. Jednou z nich je práce Jiřího Machýčka představující systém řízení vytápění v domě, který bude dále sloužit v domácnosti jeho rodičů. Stejně praktický byl i výrobek prezentující systém řízení stínicích prvků domu Oldřicha Machaly, který může pracovat v automatickém režimu nebo být ovládán mobilním telefonem. Do skupiny zdařilých výrobků bychom dále zařadili systém náhradního zdroje elektrického napájení plynové kotelny při výpadku dodávky elektrické energie Pavla Horkého.

V rámci obhajob závěrečných prací bylo vybráno také šest z nich, které budou naši školu reprezentovat v Okresním kole soutěže Středoškolské odborné činnosti.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem studentům, kteří se aktivně zapojili do přípravy svých závěrečných prací, a tím se znovu podíleli na jejich vysoké úrovni. Věříme, že naši studenti budou stejně úspěšní i u nadcházejících maturitních zkoušek, ke kterým jim přejeme hodně úspěchů.

Ing. Josef Nevařil, učitel SPŠOA, předseda komise elektro

Zde si můžete pustit reportáž TV Slovácko z výstavy PRAMAKON 2018

stopáž 2:03