PRAMAKON 2020

spsoaub Novinky

Jak je již na naší škole dlouholetou tradicí, i letos se konala výstava závěrečných prací žáků čtvrtého ročníku oboru mechanik elektrotechnik, zvaná Pramakon. Podmínkou předvedení finálního výrobku na této studentské přehlídce byla předchozí obhajoba jeho návrhu a řešení před odbornou porotou.

Studenti, kteří uspěli s prezentací svého výrobku, pak předvedli výsledky své několikaměsíční práce nejenom svým spolužákům, přátelům, ale také široké veřejnosti. V letošním roce se řada prací vyšplhala na mimořádně vysokou úroveň. Za suverénně nejlepší díla byly vyhodnoceny: Chladicí box od Miroslava Gavendy, WiFi autíčko Vojtěcha Stojaspala a Ovládání a řízení modelu Fischertechnik  Jana Holby. Mezi další zdařilé výtvory se zařadil také Dávkovač na granule od Jiřího Pláška, RFID zámek Tomáše Kolka a Časomíra pro požární sport Pavla Květáka. Současně s obhajobami závěrečných prací a výstavou Pramakon probíhalo také školní kolo soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost) v rámci kategorie Elektrotechnika. Další výzvou, jež přidala přehlídce studentských děl na vážnosti, byla nominace vystavovatelů na soutěžní přehlídky prací žáků středních škol, které pořádá VŠB Technická univerzita Ostrava a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem studentům a jejich konzultantům nejen za inspirativní nápady při řešení jednotlivých prací, ale rovněž za zodpovědný přístup k tomuto nelehkému úkolu.