Příběh z Litvy

spsoaub Novinky

Před několika dny se vrátil náš tým projektu Comenius z týdenního výletu v Litvě.

První den byl ve znamení cestování. Putování na pobaltí trvalo od šesté ranní až do deváté večerní.

Od pondělního rána však hostitelé odstartovali připravovaný program, jak říkajíc, na plný plyn. Vítání, prohlídka školy, návštěva vyučování, prezentace výsledků zadaných domácích úkolů na téma „Social Well-Being“ i malá lekce litevštiny. Na večer si kamarádi z Litvy připravili program v rytmu folklóru. Tradičním tancům neunikl jediný účastník Comenia.

Druhý den pobytu se studenti zabavili natáčením videoklipu LipDup (ke zhlédnutí viz níže) a poté, co naplnili svá hladová břicha, se vydali za doprovodu zkušeného průvodce na výlet do krásného města Kaunus.

Středeční den byl opět zaměřen na poznání. Turistické kroky české výpravy směřovaly do města Trakai, ve kterém studenti navštívili stejnojmenný hrad Trakai i „těžkou“ konkurenci Karlíkovy továrny na čokoládu – místní rodinnou čokoládovnu. Byť bylo opuštění čokoládového zdroje velmi obtížné, cesta pokračovala dál do nedalekého města Vilnius.

Čtvrtý den v týdnu se studenti pustili do workshopů na téma „I feel good“ a učitelé zapracovali na přípravě dalšího modulu „Occupationall Well-Being“, který bude hlavním tématem dalšího setkání Comenia v Polsku. A aby toho nebylo málo, opět se vyrazilo do ulic. Čtvrteční výlet se uskutečnil ve městě Jonava, ve kterém se studenti pokochali především kouzlem zachovalé historické architektury.

Poslední večer nemohl proběhnout jinak než za opětovného doprovodu znělých tónů. Školy z Jonavy se mezi sebou utkaly v taneční soutěži a týmy z Comenia předvedly své národní tance.

Takže „sudie Lietuva ir Iki greito pasimatymo“.

Podívejte se na krátké video, které zpracovali sami studenti.

AJé

Ohlédnutí za Litvou

LipDub